Drop us a line...

Send Message

Social innovator dus? Wat Doe je dan?

Onze society is de afgelopen jaren door alle technologische ontwikkelen flink aan het veranderen. Deze nieuwe society wordt ook wel wereld 2.0 genoemd. Een wereld die wordt gekarakteriseerd door vijf bewegingen; creativity, connectivity, collaboration, convergence en community. Met deze verandering komen er ook weer nieuwe uitdagingen mee. Daar waar we eerst vooral ingewikkelde uitdagingen hadden (duidelijke uitdagingen waar maar mogelijke één oplossing voor is die is op te lossen met al bestaande kennis) hebben we tegenwoordig steeds meer te maken met complexe uitdagingen (Uitdagingen waar meerdere verschillende oplossingen voor zijn afhankelijk van de setting/situatie en waar veel verschillende mensen/partijen bij betrokken zijn). Om deze nieuwe uitdagingen op te lossen heb je geen traditionele manager nodig maar een social innovator. Iemand die in staat is te innoveren in de sociale processen tussen mensen, zodat ze nieuwe ideeën, perspectieven en oplossingen omarmen en/of creëren om sociale, ecologische, economische en culturele uitdagingen te tackelen. Iemand die een nieuwe beweging op gang kan zetten of beter gezegd een transformatie te weeg kan brengen.

En dat ben ik dus;) Als social innovator design ik processen om deze beweging op gang te brengen. Deze processen kan ik niet copy paste op elke situatie toepassen. Ik ga in het begin onderzoeken wat de uitdaging/setting/situatie is en welke beweging we op gang willen brengen. Om die beweging op gang te brengen design ik een aantal proces interventies. Deze interventies design ik aan de hand van mijn ‘toolbox’.

Sample Title


My toolbox

Community Design

Community design is het ontwerpen van een community. Het bij elkaar brengen van een groep mensen en/of organisaties rondom een specifiek onderwerp. Belangrijk hierin te triggeren is het gevoel van co-ownership en co-creatie. Essentie van community werken is 1+1=3, dus samen ben je meer dan de som.

Process Design

Process design is het ontwerpen en faciliteren van creatieve processen die leiden tot nieuwe ideeën en movements. De focus hierbij is op het veranderen van perspectieven op dingen, het zogeheten ‘omdenken’.

Experience Design

Experience design is het ontwerpen van betekenisvolle belevingen die bedrijven, personen en/of de society transformeren. Deze belevingen zijn gebaseerd op basis van waarden en identiteit, en gebeuren vaak op basis van co-creatie.

Transformative research Design

Transformative research is onderzoek doen om een positieve verandering te stimuleren. Deze verandering/transformatie gebeurd al gedurende het onderzoek. Dit onderzoek gebeurd op een collaboratieve manier samen met de personen met wie en of waarbij je die verandering te weeg wil brengen.